24 Eylül 2014 KESK Destek Talep Yazısı

1330/2014
23.09.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’ndan gönderilen destek talep yazısı ektedir.

Eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla yapılacak olan alan etkinliklerine odanız bölgesindeki sendika, temsilcileriyle temasa geçerek katılım konusunda destek olmanız, üyelerinizin katılımını özendirmeniz son derece değerlidir.

Planlanan etkinliğin Türkiye’deki emek ve demokrasi mücadelesine katkısı olması dileklerimizle desteğiniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri