11 Ekim 2014 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı

1295/2014
17.09.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol toplantısı 11 Ekim 2014 Cumartesi günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise asistan hekim komisyonundan, asistan hekim komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 3 Ekim 2014 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                                     :11 Ekim 2014 Cumartesi

Saat                                      :10:00-16.30

Yer                                        :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4

Maltepe /Ankara

 

Gündem:

1. Geçtiğimiz Dönem Yapılanlar, Kazanımlar, Tecrübe Aktarımı

2. Yeni Mücadele Başlıkları ve Mücadele Programı Çıkarılması