Tabip Odaları Komisyon Bilgileri

1271/2014
12.09.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Önümüzdeki dönem çalışmalarımızı planlamak ve kollar düzeyindeki üretimimizi daha da verimli hale getirebilmek arzusundayız.

Bu nedenle odanız aktif komisyonlarınız ve komisyonlarda yer alan üyelerinizin iletişim bilgileri (gsm, e-mail) ile birlikte 3 Ekim 2014 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri