21 Eylül 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı

1191/2014
01.09.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol toplantısı 21 Eylül 2014 Pazar günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise aile hekimliği komisyonundan, aile hekimliği komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 18 Eylül 2014 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının

Tarih                                     :21 Eylül 2014 Pazar

Saat                                      :09:00-16.30

Yer                                        :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4

Maltepe /Ankara

 

GÜNDEM

1-Acil nöbetleri ve ardından gelen soruşturmalar- deneyim paylaşımı ve alınacak tavır 

2- Yeni dönem sözleşme metni ve Ödeme Yönetmeliği Taslağı- önerilerimiz

3-Yerinde ölü muayenesi (defin ruhsatları) nöbeti uygulamaları - illerdeki deneyimler ve son durum

4- Suriye’li ve diğer yabancı uyruklularda sağlık sorunları ve yaklaşımlarımız

5- Yeni Torba Yasa’sı ne getirdi? ne götürdü?

6-Diğer