1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinlikleri

1168/2014
27.08.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün olan 1 Eylül 1939’un üzerinden tam 75 yıl geçti. Aradan geçen bunca zamana rağmen emperyalizmin kirli tarihi bugün de aynı vahşetini halkların tarihlerini ve geleceklerini yok etmeye devam ediyor.

1 Eylül’ün 75. yılında insanlığın test edildiği zamanlarda yaşıyoruz… Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de Rojava’da ve Şengal’de inancı, mezhebi, kökeni farklı diye yok edilen halklara karşı işlenen insanlık suçlarına tanık oluyoruz.

Ezidilerin, Türkmenlerin, Hıristiyanların gözlerindeki acı hepimizin acısı, isyanı hepimizin isyanıdır.

Şimdi, savaş çığlıkları atanlara karşı, Ortadoğu’yu kan gölüne döndüren emperyalizmin gerici çetelerine ve işbirlikçilerine karşı, gelecekleri ve kaderleri ellerinden alınmış halkların geleceği ve kardeşliği için sorumluluk alma zamanıdır!

Bu itibarla, örgütümüzün savaşa karşı barışın, emperyalizme karşı bağımsızlığın, şovenizme karşı halkların kardeşliğinin, baskılara karşı demokrasi ve özgürlüğün ifadesi olan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerinde;

1-      1 Eylül Barış Günü, illerde aktif tutum alınarak ve geniş katılım sağlanarak kutlanacaktır.

2-      DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak kararı ile Silopi’den Yayladağ’a kadar sınır illeri ve ilçelerinde (Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay) “Barış Zinciri” oluşturulacaktır. Barış Zinciri’nin, 1 Eylül Pazartesi günü, hava sıcaklığı nedeniyle, saat 17.00-20.00 arası yapılması kararlaştırılmıştır.

Odanız bölgesinde diğer emek ve meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle eylem ve etkinlikleri ortaklaştırmayı esas alacak şekilde gerekli çabayı sarf edeceğinize olan inancımızla desteğiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı