15 Temmuz Basın Açıklaması

1012/2014
14.07.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:10.07.2014 tarih ve 996/2014 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda gönderilen etkinlikte kullanılmak üzere hazırlanan basın açıklaması metni ektedir.

Açıklamalarınıza dair haber ve fotoğrafları [email protected] mail adresine iletmeniz durumunda web sayfamızda yer vereceğimizi belirtir katkınız için teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr.Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı