Taksim Dayanışması Duruşma

732/2014
02.06.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Gezi Direnişi sırasında 8 Temmuz 2013 günü hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Taksim Dayanışması üyelerine açılan davanın ilk duruşması 12 Haziran 2014 Perşembe günü saat 09.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

Türk Tabipleri Birliği olarak başından itibaren Taksim Dayanışması’nın ve Gezi Direnişi’nin içinde yer aldık.

Hiçbir hukuki kanıt olmadan, tamamen polis tarafından uydurulmuş fezlekelere dayanarak hazırlanan ve Mahkeme tarafından daha önce iki kez reddedildiği halde siyasi iktidarın Taksim Dayanışması’ndan  “suç örgütü” yaratma konusundaki ısrarlı çabasının sonucu olarak kabul edilen 3. İddianame ile açılan davanın “sanıkları” arasında, Taksim Dayanışması’nda Türk Tabipleri Birliği’ni temsilen bulunan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu da yer alıyor.

Tabip odalarımızın aralarında Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da bulunduğu Taksim Dayanışması üyeleri ile bu hukuksuz yargılama sürecinde göstereceği dayanışma ve destek örgütümüz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla:

  1. Ekte gönderilen Basın Açıklamasının 10 Haziran 2014 Salı günü tercihen tabip odalarımızda yapılacak Basın Toplantılarıyla (mümkün olmadığı takdirde doğrudan gönderilerek) bölgenizdeki basın kuruluşları ve kamuoyuyla paylaşılması,
  2. TTB-İstanbul Tabip Odası tarafından konuyla ilgili hazırlanmakta olan ve önümüzdeki günlerde tabip odanıza gönderilecek broşürün meslektaşlarımız ve bölgenizdeki basın kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler ve forumlarla paylaşılması,
  3. 12 Haziran 2014 Perşembe günü saat 09.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak duruşmaya Tabip Odası’ndan katılımın sağlanması konusunda, ilgi ve desteğinizi bekler, gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TAKSİM DAYANIŞMASI YARGILANAMAZ!

Türkiye’de, 2013 yılı Haziran’ında büyük bir kitlesel başkaldırıyı hep birlikte yaşadık.

Siyasi iktidarın Taksim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere yaşam alanlarımıza yaptığı müdahale 27 Mayıs 2013 tarihinde amansız ve hukuksuz bir şiddete dönüşmüştü.

Başlangıcında 128 meslek odası, sendika, dernek, siyasi parti ve inisiyatiften oluşan ve sayısı her geçen gün artan Taksim Dayanışması’nın “Sağlıklı kentleşme ve yaşanılır kent” talebi, ülkenin milyonlarca yurttaşının daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi talebiyle birleşmiş; 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ülkenin dört bir yerine yayılarak yepyeni ve evrensel bir boyut kazanmıştı.

Gençlerin yaratıcı zekâsı, annelerin kucaklayan şefkati, işçilerin emekten gelen gücü, kadınların gür sesi, LGBTİ bireylerin “Biz de varız!” çığlığıyla büyüyen “Gezi Direnişi”, ülkemizin siyasal, toplumsal, kent ve demokrasi tarihinde yeni bir çığır açtı.

Taksim Gezi Parkı 15 Haziran günü vahşi bir polis şiddetiyle boşaltılıp polis tarafından işgal edildikten sonra 8 Temmuz Pazartesi akşamı İstanbul Valisi tarafından seremoniyle açıldı.

Her türlü baskıya, karalamaya, yalan ve dolana karşı sürdürülen haklı, meşru ve kararlı mücadeleyle Gezi Parkı’nın Park olarak kalmasını sağlayan Taksim Dayanışması üyeleri de aynı akşam Park’a gitmek isterlerken tamamen hukuksuz bir şekilde engellendiler.

Hükümet Güçleri İstiklal Caddesi girişinde hiçbir uyarı yapmadan halkımıza yine biber gazı, tazyikli su, plastik mermi ile saldırdı ve aralarında Taksim Dayanışması’nı oluşturan emek/meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilci ve yöneticileri de olmak üzere birçok arkadaşımız, yine Vali’nin talimatıyla ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı.

Gözaltı süresi hiçbir hukuki dayanak olmadan 4 güne uzatıldı, evler polis tarafından hukuksuzca basılarak, kapıları kırılarak aramalar yapıldı.

Hiçbir hukuki kanıt olmadan, tamamen polis tarafından uydurulmuş fezlekelere dayanarak hazırlanan savcılık iddianamesi iki kez reddedildiği halde siyasi iktidarın Taksim Dayanışması’ndan  “suç örgütü” yaratma konusundaki ısrarlı çabasının sonucu olarak 3. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Türk Tabipleri Birliği’nin bileşenleri arasında olduğu Taksim Dayanışması’nın, aralarında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da olduğu 26 üyesi için açılan bu “Zorlama Dava”nın ilk duruşması 12 Haziran 2014 Perşembe günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlayacak.

Taksim Dayanışması’ndan suç örgütü çıkarmaya çalışarak kendi hukuksuzluklarının üzerini örtmeye çalışanlara açıklıkla ve bir kez daha sesleniyoruz:

Hiçbir yargılamanın ya da mahkeme kararının bu tarihsel gerçekliği değiştirme şansı yoktur.

Gezi ve Haziran direnişi bu ülkenin demokrasi ve özgürlük talebindeki kararlılığın tarihsel kanıtı, aydınlık geleceği için umuttur.

Taksim Dayanışması Suç Örgütü Değil; Doğasına Ve Kentine Sahip Çıkarak Onurlu Bir Yaşam Kurmaya Çalışanların Özgürlük Mücadelesinin Dayanışma Örgütüdür!

HEPİMİZİN ORTAK SESİ, HEPİMİZİN ORTAK İRADESİ,

HEPİMİZİN ORTAK ONURU

TAKSİM DAYANIŞMASI YARGILANAMAZ!

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ                                                   ….…….………… TABİP ODASI