31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü İntro

721/2014
29.05.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü nedeniyle Türk Tabipleri Birliği olarak yürütttüğümüz çalışmalarda şu başlıklarda desteğinizin değerli olduğunu düşünmekteyiz:

1.      Bu yazımınız ekinde size iletilmiş olan power point sunumunun 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde web sitenizin açılış sayfasında "intro" olarak kullanılabilmesi.

2.       TTB web sayfasından ulaşabileceğiniz 31 Mayıs STED özel sayısının web sayfanızdan bağlantı verilerek (ya da özgün dokuman web sayfasına yerleştirilerek) paylaşılabilmesi.

3.       TTB web sayfasında yer alan Kadınlar Arasında Tütün Kullanımı: Sorular ve Yanıtları dokümanına web sayfasında yer verilebilmesi, basılmış formatın üyelerinize dağıtılabilmesi.

Tütünsüz Bir Dünya çabasına katkılarınızdan dolayı teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri