Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs Bir Günlük Uyarı Grevi

715/2014
27.05.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık hizmetlerini birlikte ürettiğimiz çalışma arkadaşlarımız taşeron sağlık işçilerinin, sorunlarına çözüm üretilmemekte, problemleri gün geçtikçe artmaktadır.          

Bu kapsamda Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü örgütlü bulunduğu hastanelerde bir günlük uyarı grevi kararı almıştır. Konuyla ilgili Birliğimize gelen yazı ektedir.

Odanız üyelerine eylem, etkinliklerin duyurusunun yapılması, katılımın yüreklendirilmesi, bilgi için şubesi bulunan illerinizde Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası şubeleri ile iletişime geçilmesi konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri