Acil Servislerin Durumu ve Nöbetler

667/2014
08.05.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hep birlikte yaşayarak gördüğümüz gibi sağlık politikalarının Türkiye’de oluşturduğu pek çok olumsuzluk acil servislere yansımıştır. Bir süredir devlet hastanelerinde uzman hekimlerin alanı dışında acil servis nöbeti tutmaya zorlanmalarıyla “idare edilmeye” çalışılan acil nöbetleri şimdi de aile hekimlerinin görevlendirilmesiyle çözülmeye çalışılmaktadır. Diğer sağlık çalışanlarının mağduriyetleri de artmaktadır.

Acil servisler tam bir kaosa sürüklenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın acil servisleri bu hale getiren yanlış politikaları ne yazık ki şimdi de meslektaşlarımızı karşı karşıya getirmiştir.

Çözüm akılcı, bilimsel, ülkenin ihtiyaçlarına uygun, iyi planlanmış sağlık sistemindedir. Bunun için de gerek hekimlerin gerekse tüm sağlık çalışanlarının ortak mücadelesinin sürdürülebilmesi esastır.

Acil servislerde yaşanan sorunlara ve öncelikli atılması gereken adımlara dair ekli açıklamamız hazırlanmıştır. Bu açıklamamız Türk Tabipleri Birliği tarafından ulusal basına duyurulacak ve web sayfamızdan, sosyal medyadan hekimlerimize iletilecektir.

Bunun yanında sizlerin de odanız bölgesinde, hastane acil servisleri önlerinde, kamu hastane birlikleri önlerinde ya da sizlerin uygun bulacağınız yerlerde meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını bir araya getirmenizin, bu açıklama ya da uygun bulacağınız açıklamaları önümüzdeki hafta içinde yapabilmenizin çok değerli olduğunu düşünmekteyiz.

Eylem ve etkinliklerinize dair haber ve fotoğrafları [email protected] adresine iletirseniz TTB web sayfasında duyurulacaktır.

Konuya gerekli katkıyı vereceğinize olan inancımızla teşekkürlerimizi sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri