1 Haziran 2014 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı

662/2014
07.05.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Emekli hekimlerin yaşadığı sorunları, çözüm önerilerini ve alana ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere, tabip odalarımızda emekli hekim komisyonları kurulmuş olup İstanbul, Uşak, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Antalya tabip odaları tarafından da TTB Emekli Hekimler Kolu kurulması talepleri gelmiştir.

Emekli hekimler kolunun kuruluş toplantısı aşağıda belirtilen tarih ve saatte Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Kol toplantısına varsa odanız Emekli Hekimler Komisyonu’ndan, komisyonunuz yoksa belirleyeceğiniz emekli hekimlerden 2 meslektaşımızın katılımını sağlamanız önem taşımaktadır.

Toplantıya katılacak meslektaşlarımızın isimlerini en geç 26 Mayıs 2014 Pazartesi gününe kadar iletmenizi bekler desteğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının:

Tarihi              :           01 Haziran 2014 Pazar

Saat                :           13:00-17:00

Yer                  :           TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu

GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maletep/Ankara

 

Gündem:

 1-Açılış ve tanışma

2-Emekli hekimlerin sorunları, çözüm önerileri ve alana ilişkin güncel gelişmelerin paylaşılması

3-Kol yürütmesinin seçimi