Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı

655/2014
02.05.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2014-2016 döneminde görev yürütecek meslektaşlarımızın belirlendiği Tabip Odası seçimleri büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Çalışmalarımızın olabildiğince ortak, mevzuata uygun ve hekimlik ortamımızın ihtiyaçlarına yönelik yapılabilmesi için bir program hazırlanmıştır.

Örgüt yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımını önceleyen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı ekteki programla 24 Mayıs 2014 tarihinde yapılacaktır.

Anılan toplantıya her odadan en az 3 meslektaşımızın (tercihan Başkan, Genel Sekreter ve Oda Onur Kurulu üyesi) katılımı beklenmektedir. Katılımcı isimlerinin 16 Mayıs 2014 Cuma gününe kadar Merkez Konseyi’ne iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tarih: 24 Mayıs 2014 (Cumartesi)

Yer: Barceló Ankara Altınel

G.M.K. Bulvarı No. 151

06570 Tandoğan/Ankara

 

 

 

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TABİP ODALARI YÖNETİCİLERİ ÖRGÜT İÇİ EĞİTİM TOPLANTISI

(24.05.2014, Ankara)

 

GÜNDEM

 

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

09:30-10:30    Açılış, Tanışma ve Beklentilerin Alınması

10.30-11.00    TTB, Sağlık Politikaları

11:00-13.00    Oda Yönetim Kurulu Çalışmaları

                        -Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi

                        -Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Paylaştırılması

                        -Paylaşılan Görevlerin İzlemi

                        -Örgüt İçi ve Diğer Üyelerle İletişim

                        -Oda Çalışanları (Personel, Komisyonlar)

                        -Yazışmalar, Arşiv, Dökümantasyon

                        -Diğer Görevler

13:00-14.00    Yemek Arası

14.00-15.30    Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

15.30-15.45    Ara

15.45-18.00    Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik

18.00-18.30    Genel Değerlendirme ve Kapanış

19:00               Yemek