TTB Asistan Hekim Kolu Halı Saha Futbol Turnuvası

592/2014
21.04.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Asistan Hekim Kolu ülke çapında asistan hekimler arasında halı saha futbol turnuvası organize edecektir. Katılmak isteyen her ilin bir takımla temsil edileceği turnuvanın organizasyon komitesinde yer almak isteyen gönüllü bir asistan hekimin iletişim bilgilerinin en geç 7 Mayıs 2014 tarihine kadar Birliğimize iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri