2014-2016 Yönetici Rehberi

570/2014
15.04.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Birliğimizce; Türk Tabipleri Birliği kurullarına seçilen meslektaşlarımıza ait bilgilerin yeraldığı Yönetici Rehberi kitapçığımız 1996 yılından bu yana oluşturulmakta ve tüm tabip odalarımıza gönderilmektedir.

 “Türk Tabipleri Birliği 2014-2016 Yönetici Rehberi”ni oluşturmak için hazırlanan formun linki aşağıda yeralmaktadır. Odanızın Seçimli Genel Kurulu bittikten sonra linkte yer alan formun tarafınızdan (Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre delegeleri) en geç 14 Mayıs 2014 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

http://www.ttb.org.tr/index.php/form/11.html