17 Nisan Dr. Ersin Arslan Eylem ve Etkinlik

558/2014
10.04.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Dr.Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti. Ne yazık ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet en önemli sorunlarımızdan biri olmaya devam ediyor. Sağlık alanındaki şiddet azalmadığı gibi kimi bölgelerde tehlikeli bir tırmanış içinde.

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak önümüzdeki hafta boyunca iş yerlerimize hazırladığımız afişleri asma, Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 17 Nisan’da gün boyu hazırladığımız kokartları takarak çalışma, hastalarımızla sağlık alanındaki şiddeti ve sonuçlarını konuşma, öğlen saatlerinde hastane önlerinde ya da sizlerin belirleyeceği alanlarda basın açıklamaları yapma kararı almış bulunmaktayız.

Hazırladığımız afiş ve kokartlar pdf formatında yazımız ekinde sizlere iletilmektedir. Ayrıca bu materyaller basılı olarak da 14 Nisan Pazartesi günü odalarımızda olacaktır. Bu afiş ve kokartları odanız bölgesindeki emek ve meslek örgütleri ile koordineli biçimde meslektaşlarımıza dağıtmanızı, iş yerlerimize asılmasını sağlamanızı bekliyoruz.

Belirleyeceğiniz yerlerde 17 Nisan Perşembe günü yapacağınız basın açıklamalarında kullanabilmeniz amacıyla ortak basın açıklaması metni önümüzdeki hafta içinde sizlere ulaştırılacaktır.

Eylem ve etkinliklerimizin sağlıktaki şiddeti azaltmaya katkı sunması dilekleriyle gösterdiğiniz destek için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri