19 Nisan 2014 TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı

479/2014
28.03.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı 19 Nisan 2014 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Odanız adına katılan hekimin isminin en geç 11 Nisan 2014 tarihine kadar bildirilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih              :19 Nisan 2014 (Cumartesi)

Yer                 :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No. 2 Kat.4 Maltepe/ANKARA

Saat                :09:30-16:00

 

Gündem:

1.Yürütmenin Değerlendirilmesi

2.Eylemlerin ve Kazanımların Değerlendirilmesi

3.Ortak Mücadele Kampanyası Planlanması

4.Diğer Gündemler