Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları Duyuru

423/2014
17.03.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VIII “Savaş ve Barış Ortamında Ruh Sağlığı” 1.Duyurusu Türkçe ve İngilizce metni ektedir.

Üyelerinize duyurulacağı ve katılım sağlanacağı düşüncesiyle bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri