14 Mart Ortak Basın Açıklaması

407/2014
13.03.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

14 Mart’da G(ö)REV etkinliklerinde, yapılacak eylem ve etkinliklerinizde kullanabilmeniz için hazırlanan ortak basın açıklaması metnini ekte iletiyoruz.

Eylem ve etkinliklerinizde çekilen  fotoğrafları, eylem haberiyle birlikte (etkinliğe katılan meslek örgütleri, sendikalar, kurumlar, yapılan konuşmalar, konuşmacılar, vb) [email protected] mail adresine gönderirseniz web sayfamızda konuyla ilişkili haberimizde yer vereceğiz.

Gerekli duyarlılığı göstereceğiniz inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri