19 Mart 2014 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu

403/2014
12.03.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

19 Mart 2014 tarihinde İzmir’de ekte programını sunduğumuz I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Mücadeleleri Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Üyelerinize duyurulacağı ve katılım sağlanacağı düşüncesiyle bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri