14 Mart TC Sağlık Bakanına Yazı

393/2014
11.03.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ekteki yazı Birliğimiz tarafından TC Sağlık Bakanı’na iletilmiştir. İhtiyaç duyduğunuz takdirde ilinizdeki Kamu Hastaneleri Yöneticisine, Genel Sekreterlerine ve Hastane Başhekimliklerine iletebileceğinizi bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

            Sayın …………………………………………………………,

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları, sağlık ortamında giderek azalan iş, ücret, gelecek güvencesi, eğitim ve sağlık hizmeti sunumunun bozulan niteliğini dile getirmek için Tıp Bayramı olan 14 Mart günü acil vakalar ile yatan hastalar dışında poliklinik hizmeti vermeme kararı almış bulunmaktadır.

14 Mart 2014 günü Türkiye’nin her köşesinde, her hastane ve sağlık biriminde hekimler ve sağlık çalışanları can güvenliği, angarya çalışma yerine güvenceli istihdam, performans yerine emekliliğe yansıyan temel ücret, katkı katılım paylarına karşı nitelikli sağlık hizmeti, alt yapı gözetilmeden artırılan  kontenjanlara karşı nitelikli eğitim için gerekli düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi için bir kez daha seslerini yükselteceklerdir.

Tıp Bayramında sizleri de aramızda görme dileğimizi ve düzenlemelerin bir an önce yapılması konusundaki girişimlerinizi tüm hekimler adına bir kez daha talep ediyoruz. Hastalarımızın mağduriyetini engellemek adına Merkezi Hastane Randevu Sisteminden aynı gün için randevu verilmemesi konusunda girişimlerinizi tüm sağlık çalışanları adına bekliyoruz.

Herkes için ulaşılabilir, nitelikli bir sağlık ortamı, iş, gelir, gelecek güvencesi hepimizin arzusudur.

Saygılarımızla,