14 Mart Afiş ve 10 talep Broşür

374/2014
10.03.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:20.02.2014 tarih ve 244/2014 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla "İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır" mücadele programımız iletilmişti.

14 Mart günü, Tıp “Bayramında” sorunlarımızı ve nitelikli sağlık hizmetinin koşullarını tartışacak, aciller dışında hizmet veremeyeceğiz. 14 Mart etkinliklerinde kullanabilmeniz için hazırlamış olduğumuz bir afiş ve bir broşür daha yazımız ekinde PDF formatında size sunulmuştur. Bu dokümanların basılmış hali bugün kargoya verilmiş olup 11 Mart 2014 Salı günü odalarımızda olacaktır.

Konuya ilişkin çalışmalarınız nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri