10-14 Mart 2014 Haftası Materyalleri

338/2014
03.03.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

14 Mart Tıp “Bayramı”na giderken sağlık alanında yaşadığımız sorunlara işaret eden ve çözüm önerilerimizi aktaran eylem ve etkinliklerimizi sürdürüyoruz.

16 Şubat 2014 tarihindeki Genel Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararlar doğrultusunda 63 tabip odamız ve uzmanlık derneklerimizin imzasıyla yayınladığımız “İyi Hekimlik Yapma Koşulları Sağlanmalıdır” başlıklı bildirimizle başladığımız süreçte 10-14 Mart Haftası hastalarımıza yeterli süre (en az 15 dakika) ayıracağız. Yine 14 Mart günü sağlık alanında yaşanan sorunları tartışacağımızdan, aciller dışında sağlık hizmeti sunamayacağız.

Bu eylem ve etkinliklerimizde kullanabilmemiz için sağlık alanındaki diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte bir halka dönük, bir sağlık çalışanlarına dönük broşür, bir de işyerlerimize asılabilecek afiş hazırlamış bulunmaktayız. Bu dokümanları PDF formatında yazımız ekinde bulabilirsiniz. Ayrıca basımı da yapılan bu dokümanlar bugün kargoya verilmiş olup yarın odalarımızda olacaktır.

Özlük haklarımız, mesleğimiz ve halkın sağlık hakkı için yürüttüğümüz mücadeleye katkı sunmasını dilediğimiz bu eylem ve etkinliklerimize verdiğiniz destek için şimdiden teşekkürlerimizi sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri