19 Şubat 2014 DİSK Emekli-Sen Etkinlikleri

220/2014
18.02.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

DİSK’e Bağlı Emekli Sen sendikasının Birliğimize ilettiği, 19 Şubat’tan başlayarak illerde yapacakları eylemlerle sağlık haklarına yönelik engellere itiraz edecekleri etkinliklerin duyurusu ve destek talepleri yazımız ekindedir.

Sağlıkta Dönüşüm programı ve beraberinde getirilen pek çok uygulamanın sağlık hizmetine en fazla ihtiyaç duyan kesimlerden olan emeklilerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini günlük mesleki pratiklerimizde yaşayarak görüyoruz.

Emeklilerimizin bu haklı eylemlerinde illerinizde destek olacağınız, hekimlerimizin katılımını sağlayacağınız düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri