21 Şubat 2014 Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticileri Duruşması

207/2014
17.02.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Haziran 2013’de yurt genelinde gerçekleşen Gezi Parkı ile ilişkili protesto eylemleri kapsamında Kırklareli’de de eylem ve etkinlikler yapılmıştı.

Tamamı barışçıl nitelikte olup hiçbir kargaşa ve şiddet olayının yaşanmadığı eylem ve etkinlikler nedeniyle  15 ayrı davada toplam 1086 kişi hakkında dava açılmıştır.  Tabip Odası Başkanımız Dr. Halil Muhacir hakkında neredeyse eylem ve etkinliklerinin her günü için ayrı ayrı olmak üzere toplam 15 dava, Tabip Odası Genel Sekreteri Taner Pehlivan hakkında 8 dava, Tabip Odası Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Bahadır Tunçol hakkında 6, Oda personeli  Süleyman Edesan hakkında 12 dava açılmıştır.

Demokratik haklarını kullanmaya çalışan Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticilerimize, demokratik kitle örgütleri yöneticilerine ve yurttaşlarımıza yönelik bu baskıcı tutumu kabul etmemiz mümkün değildir. Üzülerek ifade etmek isteriz ki “dava açılması” demokratik hakların kullanımına karşı bir baskı aracına dönüştürülmüştür.

Kırklareli Tabip Odası Başkanımız ve Yöneticilerimizin de yargılandığı duruşmaların başlayacağı 21 Şubat 2014 günü Türkiye’nin dört bir yanından gelecek tabip odası yöneticilerimizle dayanışma amacıyla Kırklareli’nde olacağız. Günün programı aşağıda bilginize sunulmuş bulunmaktadır.

Söz konusu dayanışma etkinliklerine Tabip Odanız adına temsilcilerin katılımını bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

21 Şubat 2014 Kırklareli

09:00: Adliye önünde buluşma ve duruşmaya katılım.

12:00 Adliye önünden başlayan yürüyüş ve basın açıklaması

15:00 Marmara Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı