Tütün Kontrol Programı Faaliyetleriniz

171/2014
07.02.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) ile işbirliği içinde, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından 26-29 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan 6. Avrupa Tütün ve Sağlık Konferansı (ECTOH 2014) ile bütünleşik olarak, konferansın ilk günü, 26 Mart 2014 tarihinde SSUK bileşeni kurumların bir araya gelmesi ile kurumların çalışmalarının tanıtılacağı ve ulusal tütün kontrolünde durum değerlendirmesinin yapılacağı bir toplantı düzenlenecektir.

Anılan oturumda TTB'nin ve tabip odalarının tütün kontrol programı faaliyetlerine de yer verilecektir. Tabip odanız bünyesinde tütün kontrol programı ile ilgili var ise çalışmalarınızı 17 Şubat 2014 tarihine kadar Birliğimize iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri