9 Şubat 2014 İşyeri Hekimlerinin Meclisi Toplantısı

132/2014
31.01.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında gerek işçi sağlığını gerekse meslektaşlarımızın özlük haklarını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaktadır.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolumuzun da çağrısıyla işyeri hekimlerimizi bir araya getireceğimiz, aşağıda tarih, saat ve yeri bildirilen bir toplantı/çalıştay yapılmasına karar verilmiştir. "İşyeri Hekimlerinin Meclisi" olarak planladığımız bu toplantıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı çıkan Yönetmelikler, işçi sağlığında yeni bir örgütlenme modeli olan OSGB’ler, işyeri hekimlerinin mevcut durumu ile çıkış dinamikleri tartışılacaktır. Toplantı katılabilecek tüm işyeri hekimlerimize açıktır.

Bu toplantıyı odanız bölgesindeki tüm işyeri hekimlerimize duyurmanızı, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonundaki meslektaşlarımızın yanında konuyla ilgili hekimlerimizin katılabilmeleri için desteğinizi beklemekteyiz.

Bu önemli toplantıya gerekli katkıyı sağlayacağınız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının:

Tarih:  9 Şubat 2014 Pazar

Saat:   10:00-18:00

Adres: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonu

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No:2/17-23 Kat:4

Maltepe/Ankara