Polio (Çocuk Felci)

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

073/2014
17.01.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

06 ve 08.11.2013 tarihli, çocuk felci destek aşılama çalışmaları konulu Bakanlık oluru yazıları ile iller üç gruba ayrılarak polio riskine karşı program yaşama geçirilmiştir. Üç grup il şu şekilde tanımlanmıştır:

·         Suriye ile sınır illeri: Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Adana’da 0-59 ay arası çocuklara en az bir ay ara ile iki tur halinde OPV uygulanması

·         Suriyelilerin yerleştiği kampların bulunduğu 4 ilde Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman kamplardaki Suriyeli 0-59 ay arası çocuklar da aşılanması

·         Kamp dışında yaşayan Suriyelilerin bulunduğu tüm illerde Suriyeli, Somalili, Afgan çocuklara yaşadığı yerde ulaşılarak 0-59 aylık çocuklara iki tur aşılanması

Türkiye çapında yürütülen çalışma ile ilgili olarak TTB-MK ve ilgili kolların temsilcileri ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile görüşme (22 Ocak 2013) yapılacaktır. Bu görüşme açısından illinizde yürütülen çocuk felci destek aşılama çalışmaları hakkında bilgiler büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki soruları da gözeterek 21 Ocak 2013 tarihine kadar görüş ve gözlemlerinizi iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tabip Odalarına illeri ile ilgili sorular:

Aşılama

a)      Rutin

 • Beşli aşı 3. doz ile birlikte OPV 1. doz, Rapelle birlikte OPV 2. doz aşılaması oranları- Bu dozlar arasında devamsızlık ne durumda?
 • Hastanede doğmamışlar, TC kimlik no olmayanlar, erişimi güç/dezavantajlı grupların aşı durumu izleniyor mu?  Ne durumda?
 • TC yurttaşı olmayan, kayıt dışında Ülkemizde yaşayanların aşı durumları ne durumda?

b)      Destek aşılama uygulaması

 • İnsangücü kaynağı
 • Aşılama nerede yapıldı? Evde, ASM’de? Sokakta…
 • Erişim izlemi nasıl yapıldı?

▪       Harita, sokak, liste, denetim araştırması…

 • Hedef nüfus ve aşılanabilenlerin oranı?

▪       Günlük bildirim ve denetim sonuçlarına göre

▪       Yerleşime göre

▪       Milliyete göre

Sürveyans nasıl yapılıyor?

 • AFP izlemi
 • Haftalık 0 vaka bildirimi
 • Onbeş günlük Aktif sürveyans izlemi
 • Performans Geribildirimi

▪       THSK-İl-İlçe

▪       İl yönetimi- olgu bildiren kurum