TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

064/2014
15.01.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 25 Ocak 2014 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Odanız adına katılan hekimin isminin en geç 23 Ocak 2014 tarihine kadar bildirilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih              :            25 Ocak 2014 (Cumartesi)

Yer                 :            TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No. 2 Kat.4 Maltepe/ANKARA

Saat                :           09:30-15:30

 

Gündem:

1. Yerel Tabip Odalarının Komisyon etkinliklerinin sunumu ve değerlendirmeler
2. İşyeri Hekimi Asgari Ücret Tarifesi üzerine tartışma(lar) ve değerlendirmeler
3. İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanının değerlendirilmesi; Mevcut durum ve dinamikler
4. Toplantıda getirilecek "ek gündem" önerileri...