TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı

056/2014
13.01.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Özel hekimlik alanında yaşanan sorunları, çözüm önerilerini ve alana ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere TTB Özel Hekimlik Kolu toplantısı yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirtilen gündemle yapılacak Kol toplantısına varsa odanız Özel Hekimlik Komisyonu’ndan, komisyonunuz yoksa belirleyeceğiniz özel sektörde çalışan 2 meslektaşımızın katılımını sağlamanız önem taşımaktadır.

Toplantıya katılacak meslektaşlarımızın isimlerini en geç 22 Ocak 2014 Çarşamba gününe kadar iletmenizi bekler desteğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının:

Tarihi              :26 Ocak 2014 Pazar

Saat                :09:30-16:00

Yer                  :TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu/Ankara

 

Gündem:

09:30-11:00:  Özel sektörde sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin durumu, çalışma biçimleri,

sözleşmeler, öneriler.

11:00-12:30:   TTB Asgari ücret tarifesi katsayılar, birimler.

12:30-13:30:   Ara

13:30-15:00:   Özel sektörde ücretli çalışan hekimler için “rehber tarife” çalışması

15:00-16:00:   Merkez Konseyi Temsilcileri, Özel Hekimlik Kolu Yürütmesi ve Hukuk

Bürosu Temsilcileri değerlendirme toplantısı