Sağlık Torba Yasası hk.

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1644/2013
31.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Türkiye’de hekimlik ve sağlık ortamına, özlük haklarımıza, hekimliğin temel değerlerine, halkın sağlık hakkına önemli zararlar vereceğini öngördüğümüz sağlık torba yasasına dair itirazlarımızı dile getiriyor, geri çekilmesi için mücadele ediyoruz. Ancak gerek bizlerin yurt içinden gerekse uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin yurt dışından itirazlarına rağmen sağlık torba yasasının geri kalan 16 maddesinin görüşmelerinin 2 Ocak 2014 Perşembe günü ve o gün bitirilemezse 3 Ocak 2014 Cuma günü tamamlanacağı ifade edilmektedir.

Görünen o ki 2014 yılına tüm itirazlarımıza rağmen yasalaşması yönünde ısrar edilen sağlık torba yasasının gölgesinde gireceğiz.

TBMM’de görüşmelerin devam edeceği 2 Ocak 2014 Perşembe günü akşam saatlerinde tabip odalarımızın imkanları ölçüsünde il sağlık müdürlükleri önüne meşaleli yürüyüşler düzenlemesi, buralarda daha önce yaptığımız açıklama metinleri çerçevesinde basın açıklamaları yapmaları konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyurmak açısından yararlı olacaktır. Görüşmeler devam ettiği takdirde 3 Ocak 2014 Cuma günü öğlen saatlerinde de benzer biçimde il sağlık müdürlükleri ya da hastane bahçelerimizde itirazlarımızı dile getirmemiz yerinde olacaktır.

Konuya gerekli duyarlılığı göstereceğinizi bilerek, tüm meslektaşlarımıza mutlu, sağlıklı, ama her durumda umutlu yeni yıllar dileklerimizi iletiriz. Hep birlikte daha güzel yarınları kuracağımızı biliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri