İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1639/2013
30.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında uygulanacak “İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan

TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri