1 Ocak - 31 Aralık 2014 Katsayı Listesi

1586/2013
21.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında uygulanacak  olan “Katsayı Listesi” ektedir.

 Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri