KESK 19 Aralık Grevi

1562/2013
16.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) 19 Aralık Grevi ile ilgili olarak göndermiş olduğu yazı ekte sunulmuştur.

Odanız üyelerine eylem duyurusunun yapılması, bilgi için şubesi bulunan illerinizde KESK şubeleri ile iletişime geçilmesi konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri