Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü

1523/2013
09.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenmiş olan “Değişen Hasta Hekim İlişkisi” temalı “Kısa Film Yarışması”nda birincilik ödülü alan ve  yönetmenliğini Sayın Cemil Sobacı’nın yaptığı “2023” isimli film http://www.ato.org.tr/ adresindedir.

Tabip odası üyelerine duyurunun yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri