ACELE VE GÜNLÜDÜR ! Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1491/2013
02.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi hk.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği’nin  (İSTAHED), Meclis’in gündeminde olan Torba Yasa ile  Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarını hastane acillerinde nöbet tutmaya zorlanması ve hazırlanan yeni yönetmeliklerle çalışanların ücretlerini düşürmesi, yeni ek görev ve sorumluluklar yüklenmesi  karşısında 4 Aralık 2013 tarihinde yapacağı iş bırakma eylemi diğer illerden aile hekimleri derneklerinin de katılımıyla hızla yaygınlaşıyor.

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) ve Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) de 4 Aralık Çarşamba günü iş bırakma kararı aldıklarını açıkladılar. Diğer illerdeki aile hekimleri dernekleri yöneticileri de, illerindeki aile hekimlerinden aynı yönde talepler geldiğini, konuyu değerlendirip kararlarını açıklayacaklarını ifade ediyorlar.

Türk Tabipleri Birliği olarak,  kuşkusuz ki, aile hekimlerinin haklı taleplerini ve eylemlerini destekliyor, bütün illerdeki aile hekimlerini 4 Aralık 2013 Çarşamba günü eyleme davet ediyoruz.

Tabip odalarımızın da, illerindeki aile hekimleri dernekleri ile temasa geçerek 4 Aralık’ta yapılacak iş bırakma eylemine aktif olarak katılmalarının hepimiz için son derece önemli olduğu açıktır.

Eylemle ilgili gerekli duyuruların yapılarak, etkili bir katılım sağlanacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri