7 Aralık 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı

1488/2013
29.11.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Aile Hekimliği Kol toplantısı 7 Aralık 2013 Cumartesi günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise aile hekimliği komisyonundan 1 ya da 2 kişi, aile hekimliği kolunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih               :7 Aralık 2013 Cumartesi

Saat                :09:00-16.30

Yer                  :TTB Merkez Konseyi Binası Toplantı Salonu

GMK Bulv. Ş.Daniş Tunalıgil Sok. No.2 Kat:4

Maltepe/Ankara

 

GÜNDEM

1- Nasıl Bir Birinci Basamak İstiyoruz Çalıştayı 

2- Kol Yürütme’sinin yeniden belirlenmesi

3- Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliği Taslağı

4- 26 Ekim toplantısında aldığımız kararların gözden geçirilmesi

5- Verdiğimiz görevlerin sonuçlarının değerlendirilmesi