30 Kasım 2013 Tabip Odaları Başkanları Toplantısı

1414/2013
12.11.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sayın Başkan,

Mesleğimizi icra ederken yaşadıklarımız, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin durumu ve sağlık alanında birbiri ardına gelen düzenlemeler hepimizi yıpratıyor ve kaygılandırıyor.

Şu soru karşımızda durmaktadır: İçinde bulunduğumuz koşullarda “iyi hekimlik” yapmak, nitelikli sağlık hizmeti vermek mümkün müdür?

Böylesine bir ortamda 21 Eylül 2013’de gerçekleştirdiğimiz Genel Yönetim Kurulu toplantısında getirilen öneriler doğrultusunda sizlerle birlikte bir “İyi Hekimlik Bildirgesi” yayınlamak  ve bu bildirge kapsamında mücadele programı oluşturmak istiyoruz.

Bu amaçla 30 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 13:00-18:00 arasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde Tabip Odaları başkanları ile bir araya geleceğiz. Bu toplantıya gelmeniz, gelememeniz durumunda odanızı temsilen yönetim kurulu üyelerinin katılımını sağlamanız bizim için çok değerlidir.

Katılım durumunuzu en geç 22 Kasım 2013 tarihine kadar Birliğimize iletmenizi bekleriz.

Desteğiniz ve katılımınız için şimdiden çok teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri