Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1322/2013
25.10.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi Kamu Hastane Birliği (KHB) yöneticileri karneyle çalışıyor ve Sağlık Bakanlığı tarafından dönemsel karne veriliyor.

Bizler de sağlık çalışanları olarak KHB’lere birinci yılında kendi değerlendirmemizi yapıp her bir KHB’ye karne vereceğiz.

Karne değerlendirmesine hekimlerimiz ve sağlık çalışanları güvenle katılabilirler, hiçbir suç yanı yok. Değerlendirme formunu doldurmak için kimlik bilgileri istenmemektedir. Değerlendirme sayfası ile katılımcı arasındaki bağlantı güvenlik sertifikası ile şifrelenmektedir ve hiç bir IP adresi kaydedilmemektedir. Karneler Kasım ayı içinde kamuoyuyla paylaşılacak, ayrıca Genel Sekreterlere ve ilgili tabip odasına ulaştırılacaktır. Değerlendirmeler son bir yıldaki gelişmelere dair yapılacaktır.

Kamu hastane birlikleri sürecini ve içinde çalıştıkları kamu hastane birliğini sağlık çalışanlarının değerlendirmesini çok önemsiyoruz. 10 Kasım 2013’e kadar açık olacak olan bu değerlendirme formunu Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastane birlikleri bünyesinde çalışan tüm meslektaşlarımızın doldurmasını, birlikte çalıştıkları ve iletişimde bulundukları sağlık çalışanlarına ileterek doldurmalarını sağlamalarını bekliyoruz. Bu değerlendirme formu hekimlerden taşeron sağlık işçilerine kadar sağlık hizmetini birlikte ürettiğimiz tüm dostlara açıktır.

Değerlendirme formu Türk Tabipleri Birliği web sayfasında anasayfada olup https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/519921  linkinden ulaşılmaktadır.

Odanız bölgesindeki hekimlere ve sağlık çalışanlarına duyurulması, katılımın artırılması yönünde çaba gösterilmesi sizlerden beklentimiz olup, katkınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri