Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi

1268/2013
08.10.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu     :Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi hakkında.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genel tatillerde de poliklinik hizmetleri için provizyon vermesiyle birlikte, sağlık hizmeti sunan özel kurum ve kuruluşlarının pek çoğunun hekimleri tatil günlerinde de çalıştırarak poliklinikleri açık tutmaya başladıkları gözlenmektedir.

Sağlık hizmetlerinin doğası gereği, acil ve yataklı sağlık hizmetlerinin günün her saatinde ve yılın her gününde sunulması gerektiği kuşkusuzdur. Bu hizmetler, hekimler ve diğer sağlık personelinin büyük özverisi ile nöbet sistemiyle sürdürülmektedir. Ayrıca genel çalışma saatleri içinde poliklinik hizmetleri de sunulmaktadır.

Genel tatillerde ise acil ve yataklı sağlık hizmeti dışında kalan genel sağlık hizmetlerinin sunulmasını zorunlu kılan bir neden bulunmamaktadır. Bu bakımdan, genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmeyerek nöbetçi olmayan çalışanların da tatil yapmasına olanak sağlanması gereklidir.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun poliklinik hizmetlerine kesintisiz olarak yılın her günü provizyon vermesi ile birlikte genel tatil günlerinde, hatta Ulusal Bayram gününde dahi özel sağlık kuruluşlarında poliklinik hizmeti verilmesinin önü açılmıştır. Oysa, poliklinik hizmetinin tatil gününde sunulmasına ilişkin tıbbi bir gereklilik yoktur. Diğer yandan çalışanların da dinlenme hakkı vardır. Öyle ki bu hak uluslar arası sözleşmeler ve Anayasamız tarafından da tanınıp güvenceye bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumuna tarafımızdan başvuru yapılarak genel tatil ve ulusal bayramlarda poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesi uygulamasından vazgeçilmesi talep edilmiştir.

Oda bölgenizdeki özel sağlık kuruluşlarında genel tatil ve ulusal bayram günlerinde poliklinik hizmeti verilmesine ilişkin uygulama olup olmadığı araştırılarak; çalışanların haklarının gözetilmesi için söz konusu uygulamanın kaldırılmasına yönelik olarak ilgili kuruluşlar ile yazışma yapılmasında yarar olduğu düşünülmektedir. Bu durumda olan özel sağlık kuruluşlarına odanızca yazılabilecek bir yazı örneği ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri


 

 

Sayın …………………….,

Değerli Meslektaşım,

Özel …………… Hastanesi Başhekimi,

Özel ……………Merkezi/Polikliniği Sorumlu Hekimi,

Odamıza iletilen bilgilere göre, sağlık kuruluşunuzda Kurban Bayramında/Cumhuriyet Bayramında poliklinik hizmetlerinin verileceği anlaşılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin doğası gereği, acil ve yataklı sağlık hizmetlerinin günün her saatinde ve yılın her gününde sunulması gerektiği kuşkusuzdur. Bu hizmetler, hekimler ve diğer sağlık personelinin büyük özverisi ile nöbet sistemiyle sürdürülmektedir. Ayrıca genel çalışma saatleri içinde poliklinik hizmetleri de sunulmaktadır.

Genel tatillerde ise acil ve yataklı sağlık hizmeti dışında kalan genel sağlık hizmetlerinin sunulmasını zorunlu kılan bir neden bulunmamaktadır. Bu bakımdan, genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmeyerek çalışanların da tatil yapmasına olanak sağlanması gereklidir. Bu gerekliliğin işveren bakımından yükümlülük olduğunu, uyulmamasının tazminat ve idari ceza yaptırımı bulunduğunu da hatırlatırız.

Bir yandan sağlık hizmetinin yüksek bir dikkat ve özen gerektirmesi diğer yandan çalışanların Anayasal hakkı olan dinlenme hakkının gözetilmesi gereği dikkate alınarak genel tatil ve ulusal bayramlarda poliklinik hizmetleri verilmemesinin uygun olacağını sizinle paylaşmak isteriz.

Bu konuda meslektaşlarımızın dinlenme hakkını gözeterek düzenleme yapacağınız düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Tabip Odası Başkanı