TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Tarih Değişikliği

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1175/2013
12.09.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

15 Eylül 2013 tarihinde TTB’de yapılacağı duyurulan TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı katılım yetersizliği nedeniyle, 21 Eylül 2013 tarihinde Ankara Tabip Odasında aynı gündemle yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                                     :21 Eylül 2013 Cumartesi

Saat                                      :09:00-16.30

Yer                                        :Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu

                                               Mithatpaşa Cad. No.62/18 Kızılay/ANKARA