Suriye Savaş Karşısı Basın Açıklamasına Davet

1173/2013
10.09.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Suriye’de sürmekte olan savaş uzun süredir yanı başımızda bir insanlık trajedisi yaşanmasına neden olmaktadır. Suriye’ye askeri müdahale hazırlıkları ile daha da artan gerilim hekimler olarak hepimizi tedirgin etmektedir. Savaşın en önemli sağlık sorunu olduğunu bilen biz hekimlerin savaş karşıtı tutum almasından, savaşın sebep olduğu yaraları sarmaya çalışmasından daha doğal bir durum olamaz.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği olarak Suriye ile sınır bölgemizde Tabip Odalarımız ile bir araya gelerek savaşa hayır diyen, savaşın açtığı yaraları sarmak için taleplerimizi dile getiren bir basın açıklaması yapacağız. Öncesinde Mardin Tabip Odası’nda bölgedeki durumu değerlendiren bir toplantı da yapacağız.

Aşağıda toplantı yeri, saati ve basın açıklaması programı verilen etkinliğimize imkanlarınız ölçüsünde odanızdan temsilci göndermenizi bekler, duyarlılığınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tarih: 15 Eylül 2013 Pazar

Toplantı yeri ve saati:Mardin Tabip Odası, saat: 11:00-13:00

13 Mart Mah. Zafer Sok. Mahmutoğlu Sitesi A Blok Zemin Kat

Yenişehir - Mardin

Nusaybin’e hareket  : Saat 13:00

Nusaybin’de Basın Açıklaması: Saat:14:00