TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı

1166/2013
09.09.2013     

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Aile Hekimliği Kol toplantısı 15 Eylül 2013  Pazar günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise aile hekimliği komisyonundan 1 yada 2 kişi, aile hekimliği kolunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                           :15 Eylül 2013 Pazar

Saat                            :09:00-16.30

Yer                              : TTB Merkez Konseyi Binası Toplantı Salonu

GMK Bulv. Ş.Daniş Tunalıgil Sok. No.2 Kat:4

Maltepe/Ankara

GÜNDEM

1- Kol yürütmesinin yeniden belirlenmesi

2-21 Eylül (GYK) ve 22 Eylül’deki TTB (kollar) toplantılarında Kol’u kimlerin temsil edeceğini belirleme

3- Dünya Bankası raporu ( Türkiye Aile Hekimliği kazanımlar Şubat 2013) yorumu

4-AH Ödeme Yönetmeliği Taslağı

5-Birinci basamak kuruluşları ile ilişkiler

6-Önümüzdeki dönem çalışma planı