Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu

961/2013
02.08.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2-4 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun bu yılki konusu “21.Yüzyıl Kapitalizmi, Sağlık ve Örgütlenme” olarak belirlenmiştir.

Ekte duyurusu sunulan “18. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza duyurulması ve katılım sağlanması konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri