Genişletilmiş Aile Hekimliği kol Toplantısı Çağrısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

916/2013
24.07.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aile hekimlerine yazılan acil servis nöbetleri, aile hekimlerinin çalışma koşullarını daha da ağırlaştıracaktır. Bu konuyu gündeme alan genişletilmiş aile hekimliği kol toplantısı 28 Temmuz 2013 Pazar günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise aile hekimliği komisyonundan 1 yada 2 kişi, aile hekimliği kolunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının

Tarih                     :28 Temmuz 2013 (Pazar)

Saat                       :09.00-17.00

Yer                        :TTB Merkez Konseyi

                               GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                               No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA