Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Toplantısı

908/2013
24.07.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığının Aralık 2012 tarihi itibarı ile tüm muayenehane ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerden hastaların kişisel bilgileri ile birlikte tüm sağlık bilgilerinin dijital ortamda Bakanlığa gönderilme uygulaması bugüne dek yürütülen mücadele ve görüşmeler sonucu tam olarak hayata geçememiştir.

Yine bu süreçte Sağlık Bakanlığı çeşitli yollarla muayenehaneler üzerindeki baskı ve tacizi sürdürürken uygulamaya geçmeyen sağlık kurumlarını ve hekimleri ceza (!) ile tehdit etmiştir.

Kişisel hak ve özgürlükler temelinde Ulusal ve Uluslararası mevcut yasal durum ve de mesleki etik değerler bu uygulamaya olanak tanımasa da Sağlık Bakanlığı “Torba Yasa” olarak bilinen düzenlemeler içerisinde kendisine veri toplama ve paylaşımı ile ilgili yasal zemin oluşturmaya çalışmaktadır.

Hastaların özel bilgilerinin onamlı ya da onamsız dijital ortamlarda bulunması, bu bilgilere kolayca ulaşılması gerek hastalar açısından gerekse de bilgileri dijital ortama kaydeden sağlık çalışanları açısından kaçınılmaz olarak istenmeyen olaylara ve mağduriyetlere yol açacaktır.

Yapılan tüm uyarı ve itirazlara rağmen Sağlık Bakanlığının ısrarcı tutumuna karşı konunun taraflarınca çözüme yönelik daha etkin bir süreç işletilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu nedenle TTB Özel Hekimlik Kolumuzun “Elektronik Sağlık Kayıtları Ve Hasta Mahremiyeti” çalışma grubu içerisinde yer almanız ve katkı sunmanız önem arz etmektedir.

Tabip odanızı temsilen katılacak olan  kişi ya da kişilerin iletişim bilgilerini 10 Ağustos 2013 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini ve aşağıdaki bilgileri bulunan toplantıya katılmalarının sağlanmasını bekliyoruz.

Katkı ve katılımınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantı Bilgileri

Tarih: 18 Ağustos 2013 Pazar

Yer:    İstanbul Tabip Odası

Türkocağı Cad.No.19-Cağaloğlu/İSTANBUL

Saat:   10.00 – 15.30

Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Çalışma Grubu

Amaç

Kişiye özel bilgilerin korunması için sağlık kayıtlarının elektronik ortamda tutulması-saklanması çerçevesinde bilimsel-etik tutum geliştirmek; hasta mahremiyetini ortadan kaldıracak tüm gelişmelere karşı yapılması gerekenler açısından ortak düşünce ve tavır oluşturmak.