TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 15 Temmuz 2013

866/2013
15.07.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

13 Temmuz 2013 Cumartesi günü, Adana, Ankara, Antalya, Aydın , Batman, Eskişehir, Isparta-Burdur, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin ve Tekirdağ Tabip Odaları’nın başkan ve yöneticilerinin de katılımıyla İstanbul Tabip Odası’nda yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nın toplantı divanınca yazılarak Merkez Konseyine iletilen tutanaktan yararlanılarak hazırlanan TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları ektedir. (Ek:1)

Ayrıca Başkanlar Toplantısı başında yapılan basın açıklaması metni de ilişiktedir. (Ek:2)

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. A. Özdemir Aktan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

EK:1

TTB BAŞKANLAR TOPLANTISI (13 Temmuz 2013)

TB Merkez Konseyi; İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ile TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Kamil Tekerek’in de aralarında bulunduğu Taksim Dayanışması Platformu’nun 12 üyesinin gözaltına alınıp, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmesinin ardından Tabip Odaları Başkan ve yöneticileriyle birlikte 13 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da bir araya gelerek aşağıdaki kararları aldı.

1.      Taksim Gezi parkının yayalaştırılması projesine karşı gelişen ve Haziran ayı boyunca devam eden barışçıl gösteriler, gösterilerin şiddetle bastırılması ve 8 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ile TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Kamil Tekerek’in de aralarında bulunduğu Taksim Dayanışması Platformu’nun 12 üyesinin gözaltına alınıp, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmesi sürecinin değerlendirilmesi;

 

·         Dr. Ali Çerkezoğlu’nun İstanbul Tabip Odası'nı temsilen katıldığı Taksim Dayanışma Platformu faaliyetleri, Türk Tabipleri Birliği’ni oluşturan organlarında yer alan hekimlerin,  6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda yer alan halk sağlığının korunması ve hekimliğin toplum yararına korunup geliştirilmesi görevlerinin bir sonucudur.

·         Taksim Dayanışmasının bir bileşeni olarak İstanbul Tabip Odasını temsilen platformun toplantılarına katılan İTO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun kentte yaşayanların yaşam alanlarına, ortak kullanım alanlarına kısaca kentin kamusal alanlarının biçimlendirilmesi kararlarına katılmaları, beklentilerini, istek ve taleplerini üyesi olduğu kurum aracılığı ile ifade etmesi en doğal hakkıdır.

·         Tabip Odasının amaçları ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanma talep edilmesi örgütlenme özgürlüğünü de doğrudan ilgilendirmektedir.

·         Gezi süreciyle başlayan ve parklarda yapılan forumlarda Sağlık Hakkı kavramı gündeme alınsın ve forumlarda sağlık hakkının tartışılması sağlansın.

·         Forumlar uygun olan üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri bahçelerinde de Sağlık Forumu şeklinde yapılsın.

·         Gezi sonrası canlanan ortak hareket etme refleksi belli bir program dahilinde sürdürülsün.

·         Sosyal medya daha etkin olarak kullanılsın.

·         Üniversitelerin açılışlarıyla birlikte alternatif tıp fakültesi açılışları yapılsın.

·         TTB Merkez Konseyi farklı bölgelerde tıp öğrencilerine ve genç hekimlere yönelik yaz okulları açsın.

·         Forumlarda sıkça dile getirilen halka yönelik ücretsiz ilkyardım kursları açılsın.

·         Taksim Dayanışmasına karşı açılan mahkeme süreçlerine müdahil olunsun ve aktif tutum alınsın.

·         Sağlıkta Dönüşüm Programının halkın üzerine yüklediği faturalar ve  “Sağlıkta işler iyi gidiyor” algısının gerçekler ve bilimsel veriler ışığında değiştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilsin.

·         Gezi sürecinde toplumda yarattığı olumlu etkisi br kez daha görülen mizahın sağlıkta dönüşüm programına karşı yürütülen mücadele de kullanılsın.

·         Biber gazının yasaklanmasına yönelik çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması ve rapor haline getirilip basımının yapılması,

·         Gezi sonrası yaşanan post-travmatik stres bozukluğuna karşı ilgili uzmanlık dernekleriyle ortak çalışmaların yürütülmesi,

·         Çatışma ortamında hekimlik sanatı hakkında bilgilendirme broşürü hazırlanarak yaygın dağıtımının sağlanması,

·         Göstericilere karşı sağlık hizmet sunumunda kötü hekimlik uygulamaları sergileyen hekimler hakkında yapılacak işlemlerin kamuoyuyla paylaşılmasının sağlanması,

·         Meslek örgütü olarak açık alanlarda, forumlarda ve halkın katılımın olduğu mekanlarda daha çok yer almanın kanallarının açılması,

·         Toplumsal olaylarda sağlık timi (gönüllü, sertifikalı, örgütlü, donanımlı) benzeri yapıların kurulması için hazırlıkların yapılması,

 

 

2.      TBMM’de 12.07.2013 günü kabul edilen Torba Yasanın değerlendirilmesi:

·         663 sayılı KHK’nin AYM tarafından iptal edilen hükümlerinin yeninden torba yasayla yasallaşması üzerine ilgili maddelerin iptali için  Anayasa Mahkemesine başvurulması sürecinin başlatılması,

·         Torba yasanın ilgili maddelerinin reddi için Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere randevu istenmesi,

·         Gerek görüldüğü halde uzmanlık dernekleri ve tabip odalarıyla birlikte gazete ilanı verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

3.Antalya Tabip Odasının isteği üzerine, Bilgi verilmek üzere gündeme alınan Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu ile TTB MK tarafından şu bilgi verilmiştir:

TTB MK, kişinin müvekkil avukatları tarafından yapılan başvuru ve talepleri üzerine 4 uzmanlık dalınca oluşturulacak bir heyet tarafından Abdullah Öcalan'ın muayenesi için Adalet Bakanlığına müracaat etmiştir.Benzer müracaatlar daha önce Prof.Dr.Fatih Hilmioğlu, Antalya da tutuklu çocuklar ve yine Pozantı daki çocuklar için de yapılmıştır.Şahsa özel değildir.Süreç adalet Bakanlığından gelecek cevaba göre şekillenecektir.

 

 

EK:2

DOĞAYA VE ÖZGÜRLÜKLERE OLAN ÖZLEM

KORKUTULARAK YOK EDİLEMEZ.

İZİN VERMEYİZ!

2013 Haziran’ı, Taksim Gezi Parkı’nda doğasına, yeşiline, kuşuna, böceğine, köklerinden  sökülen ağaçlarına sahip çıkan milyonların direndiği bir ay olarak tarihe geçecek.  Türkiye’de bundan sonra özgürlükler, hak arama ve demokrasi konuşulurken Gezi Parkı  öncesi ve sonrası ayrı ayrı konuşulacaktır. Gezi Parkı süreci dayanışmanın yükseldiği,  korkuların atıldığı bir süreç olarak gelişti. Hekimler, hemşireler, tıp öğrencileri alanlarda,  revirlerde görevlerini yaptılar ve bu nedenle de suçlandılar. Ülkede yeniden bir korku  ortamı yaratmak çabası görülmektedir. 

8 Temmuz günü, aralarında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve  T.T.B. Büyük Kongre Delegemiz Dr. Kamil Tekerek’in de olduğu Taksim Dayanışma  Platformu üyesi 50 kişi gözaltına alındı. 

9 Temmuz günü Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da içinde olduğu 5 kişinin evinde ve işyerinde  kapılar kırılarak, hukuksuz bir şekilde arama yapıldı. 11 Temmuz günü, gözaltındaki 50 kişi  Adliye’ye sevk edildi. 12 kişi hakkında, uyduruk polis fezlekesine dayanarak tutuklama  istendi. Mahkeme üç günlük gözaltından sonra arkadaşlarımızı tutuksuz yargılanmak üzere  serbest bıraktı. Tutuklamalar ve gözaltına alınmalar ülkede bir cezalandırma yöntemi  olarak kullanılmaktadır. Bütün suçları açık olan bir parka gitmek olan platform üyelerinin  üç gün çok kötü şartlarda ve her türlü insan hakkının ihlal edildiği bir süreci yaşamaları  kabul edilemez. 

Ülkemizde, bir benzerini ancak 12 Eylül askeri cuntası döneminde yaşadığımız  hukuksuzluklar yaşanıyor. Normalde bütün halkın kullanımına açık olan bir parka gitmek  bile artık “suç” olarak işlem görüyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun törenle açtığı,  vatandaşları davet ettiği Gezi Parkı’na gitmeye çalışan yurttaşlarımızı polis, biber gazı ve  tazyikli su ile karşıladı. 

Bu hukuksuz uygulamaların ağacına, parkına, yaşam tarzına sahip çıkan Taksim  Dayanışması’nı, meslek örgütlerimizi, yurttaşlarımızı yıldırmak amacıyla yapıldığını biliyor  ve şiddetle kınıyoruz. Gezi Parkı sürecinde toplumda yeşeren demokrasi ve özgürlük  taleplerini yok etmeye yönelik baskılar, keyfi ve hukuksuz uygulamalar bizleri  yıldıramayacaktır.

Demokrasinin yeşerdiği, barışın kalıcı olduğu, özgürlük şarkılarının söylendiği yeni bir  Türkiye özlemimiz devam etmektedir. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ