Tabip odaları başkan ve yöneticileri toplantısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

865/2013
11.07.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul Tabip Odamızın Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Büyük kongre delegemiz Dr. Kamil Tekerek’in de arasında bulunduğu Taksim Dayanışması Platformunun 12 üyesi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmiştir. Bildiğiniz gibi Dr. Çerkezoğlu 3 gün gözaltında tutulmuş, evine kilidi kırılarak girilmiş ve arama yapılmıştır. Dr. Çerkezoğlu ve Dr. Tekerek bu yazının hazırlandığı sırada hakim karşısına çıkarılmayı beklemektedir. Bir tabip odası yöneticisi ve genel sekreterinin, bir delegemizin bu biçimde muamelelere tabi tutulması kabul edilemez.

Dr. Ali Çerkezoğlu’nun  İstanbul Tabip Odası'nı temsilen  katıldığı Taksim Dayanışma Platformu faaliyetleri, “Türk Tabipleri Birliği’ni oluşturan organlarında yer alan hekimlerin,  6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasında yer alan  halk sağlığının korunması ve hekimliğin toplum yararına korunup geliştirilmesi görevlerinin bir sonucudur.

Kentte yaşayanların yaşam alanlarına, ortak kullanım alanlarına kısaca kentin kamusal alanlarının biçimlendirilmesi kararlarına katılmaları, beklentilerini, istek ve taleplerini üyesi oldukları kurumlar aracılığı ile bir araya gelerek ifade etmeleri en doğal haklarıdır.  Tabip Odasının amaçları ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle Oda Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Kamil Tekerek’in göz altına alınması ve tutuklanma talep edilmesi örgütlenme özgürlüğünü de doğrudan ilgilendirmektedir

13 Temmuz 2013 günü Türk Tabipleri Merkez Konseyi olarak söz konusu acil gündemle Tabip Odaları Başkan ve yöneticileriyle İstanbul’da bir araya gelme kararı almış bulunmaktayız. Toplanma yeri, saati ve yapacağımız basın açıklamasına dair detaylar aşağıda verilmiştir.

Mesleğimiz ve meslek örgütümüz açısından son derece önemli olan bu toplantıya tabip odanız başkan ve yöneticilerinin katılması çok değerlidir. Gerekli duyarlılığı göstereceğinize olan inancımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tabip Odaları Başkan ve Yöneticileri Toplantısı:

Yer: İstanbul Tabip Odası Binası, (Türkocağı Caddesi No:17 Cağaloğlu-İstanbul)

Tarih: 13 Temmuz 2013 Cumartesi

Saat: Toplanma: 12:00,

Basın açıklaması: 12:30