TTB 63.Büyük Kongre hk.

830/2013
25.06.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi 29 Haziran 2013 Cumartesi günü Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresi’ni gerçekleştireceğiz.

Bu Büyük Kongre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde mesleğimize, mesleki bağımsızlığımıza ciddi zararlar verecek Torba Yasalar görüşülürken yapılıyor. Bu Büyük Kongre Gezi Parkı ile ilgili süreçte gerek hekimlerin gerekse hekim örgütü Türk Tabipleri Birliği’nin üzerinde ciddi siyasi baskıların kurulduğu, yurttaşlara acil sağlık hizmeti sunulduğu için soruşturma/incelemelerin başlatıldığı, hekimlerin sağlık hizmeti verirken göz altına alındığı, sağlık hizmeti verilen yerlere gaz bombalarıyla saldırıldığı bir dönemde yapılıyor.

Böylesi bir süreçte ülkemiz hekimlerinin saygın duruşları sadece ülkemizde değil tüm dünyada takdir topladı. Büyük Kongremize Dünya Tabipler Birliği dahil pek çok uluslar arası hekim örgütü katılım sağlayacak. Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Otmar Kloiber mesleki bağımsızlık üzerine bir konuşma yapacak.

Sizlerden odanız bölgesindeki hekimlerimize bu toplantıyı yaygın biçimde duyurmanızı ve olabilecek en yüksek katılımla Büyük Kongre’de yer almanızı bekliyoruz.

Büyük Kongremizin öğlen arasında bir de kitlesel basın açıklaması yapacak ve sadece ülkemize değil tüm dünyaya hekimlik adına mesaj vereceğiz. Büyük Kongre’ye gelen meslektaşlarımıza beyaz önlüklerini yanlarında getirmelerini hatırlatınız.

Göstereceğiniz duyarlılık ve büyük katılım için şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih   : 29 Haziran 2013 Cumartesi

Saat    : 09:30

Yer      : Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu