Aile Hekimliği Kolu toplantısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizin içinde bulunduğu olağan üstü durumdan ötürü 8 Haziran 2013 tarihinde TTB’de yapılacak olan Aile Hekimliği Kolu toplantısını iptal etmek durumunda kaldık.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

TTB Merkez Konseyi