İmza kampanyası

667/2013
17.05.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı’na yeni bir Sağlık Bakanı ile girdik. Kendisine iş, gelir, gelecek, can güvencesi, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkına duyarlılık taleplerimizi birleştiren 14 Mart’ta 14 Acil Talebimizi ilettik.

17 Nisan’da Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde sağlıkta yaşanan şiddete, şiddeti doğuran ve besleyen nedenlere dikkat çekmek için bir gün iş bıraktık, taleplerimizin arkasında olduğumuzu vurguladık.

Ancak görünen o ki taleplerimizi dikkate almayı tercih etmiyor, görmezden, duymazdan geliyorlar. Bizlerinse son derece meşru olan iş, gelir, gelecek, can güvencesi, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkına duyarlılık taleplerimizden vaz geçmeye niyetimiz yok.

Sağlık alanında faaliyet yürüten meslek örgütleri, sendikalar ve dernekler olarak “sağlık çalışanları bildirgesi” niteliğinde hazırladığımız imza metnini ülkemizin dört bir yanında hem sağlık çalışanlarımıza hem de yurttaşlarımıza imzalatıp Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceğiz.

Bu amaçla hazırladığımız imza metnini yazımız ekinde gönderiyoruz. Bu imza metinlerini çoğaltıp, diğer sağlık çalışanlarının örgütleriyle koordineli biçimde hastanelerimizde, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, özel sağlık kuruluşları, kısaca meslektaşlarımızın çalıştığı tüm kurumlarda imzaya açmanızı, mümkün olduğunca tüm meslektaşlarımızın imzasını almanızı bekliyoruz. Aynı zamanda kentlerimizin, ilçelerimizin merkezi yerlerinde kuracağımız standlarla sağlık hakkına sahip çıkan yurttaşlarımızın da imzalamasına çaba harcayacağız.

İmzaların 22-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında toplanmasını, 1 Haziran’da odalarımızdan TTB’ye ulatırılmak üzere kargoya verilmesini (kargoya verilirken odalarımız uygun görürlerse kendi illerinde basın açıklamaları yapabilirler) bekliyoruz. Toplanan imzalar diğer sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte yapacağımız kitlesel bir basın açıklamasıyla 4 Haziran 2013 Salı günü Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek.

Bu süreçte kullanılmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik ve halka yönelik birer el ilanı ile afişler hazırladık. Bu ilan ve afişlerin duyurunun ve duyarlılığın artmasında yararlı olmasını umuyoruz. El ilanları ve afişler 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü odalarımızda olacak biçimde kargoya veriliyor. Ek sayıda afiş ve el ilanı ihtiyacı olursa talebinizi TTB’ye iletmenizi bekleriz.

Haklarımıza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkma mücadelemizde gereken duyarlılığı göstereceğinizi bilerek, göstereceğiniz çaba için şimdiden teşekkürlerimizi iletir çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri